Regnskab

         
Frederikssund Filmklub for Børn og Unge
         
         
  Regnskab  2017      
         
Indtægter:   Udgifter:  
         
Kontingenter: 65.808,40   Biografleje 93.750,00
Tilskud: 101.555,00   Filmleje 38.487,19
Renter 0,00   Diverse 2.398,56
Gaver 0,00   DABUF/kontingenter 0,00
Annonceindtægter 0,00   Gaver 974,95
      Gebyr - bl.a. til CBAS 100,00
      Landsmøde/kurser 9.822,20
      Bestyrelsesmøder 1.754,00
      Porto 0,00
      Fragt+gebyrer 2.722,50
      Trykning o.lgn. 16.200,00
      Filmgennemsyn: 1.801,39
      Hjemmeside: 795,00
      Spec. Arrangementer/marathon 11.089,55
  167.363,40     179.895,34
         
         

Underskud

      -12.531,94
  167.363,40     167.363,40
         
         
Beholdning ved regnskabsstart:   86.162,66  
Årets resultat:   -12.531,94  
Beholdning ved regnskabets afslutning   73.630,72  
         
         
         
Regnskabet er gennemset og godkendt. Beholdningen er fremvist v.h.a kontoudtog fra Nordea.
         
  Frederikssund: . januar 2018      
         
Charlotte Meincke     Michael Skovgaard Laisbo
         
Bilagskontrollant/revisor     Bilagskontrollant/revisor
sign.       sign.