Tilmelding via nettet

  Tilmelding på nettet

starter 1. september  Link til tilmeldingen kommer senere

VIGTIGT

Husk ved tilmeldingen skal der skrives i kommentarfeltet

barn eller voksen