Tilmelding via nettet

  Tilmelding på nettet

VIGTIGT

26.sept.: Vores forestillinger gennemføres med aftale med biografen. Vi får færre medlemmer, så man kan fordeles sig i salen (  gode venner og familier kan sidde sammen).  Husk at  bruge håndsprit og tag hensyn til hinanden).

Børnene skal helst gå ind i salen alene. sk at
  

Vedr.  EU Persondataforordning 2018

Ved tilmelding til filmklubben oplyses du hermed om følgende:

Dataansvarlig: Frederikssund Filmklub for Børn og Unge

Databehandler: Nemtilmeld

I forbindelse med medlemskab i filmklubben kan følgende almindelige oplysninger indhentes:

Navn

Adresse

Fødselsdato

E-mailadresse

Telefonnummer

FødselsdatoFormål og behandling af data:

·          Oplysningerne indhentes og benyttes af lokalklubben ved oprettelse af medlemskab,  lokale tilskud  og for at overholde landsorganisationens vedtægter og krav i forhold til tilskudsydere.

·          Oplysningerne kan videregives til Landsorganisationen Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber ved behov. Medlemmet kan - om nødvendigt - kontaktes ifm. ekstern revisionskontrol.

·          Oplysningerne gemmes i max. 5 år jf. tilskudsyders krav og Bogføringsloven.

·          Dataansvarlig og databehandler er ansvarlig for at sikre overholdelse af den dataansvarliges forpligtelser i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 32-36 under hensynstagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for databehandleren, jf. art 28, stk. 3, litra f.

·          Oplysningerne bliver opbevaret ift. databeskyttelsesforordningens krav jf. art. 32

·          Som medlem kan du til enhver tid få indsigt i de registrerede oplysninger og databehandlingen, samt kræve oplysningerne slettet.

·          Lokalklubben kan kontakte dig i forbindelse med dit medlemskab. 

BEMÆRK:
 
Medlemskabet er personligt og betales af medlemmet selv, dets forældre, værgeeller stedforældre.